Výbor TJ

Na Členské schůzi konané 30. 3. 2023 byli zvoleni tito zástupci tělovýchovné jednoty do výboru TJ a na výborové schůzi téhož dne si rozdělili funkce takto:

 

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Martin Braczek Předseda tel.: 731 435 940
    e-mail: martin.braczek@tjoresin.cz
Jitka Paulíková Místopředseda tel.: 733 349 666
     
František Pokorný Náčelník  
     
Iveta Pokorná Náčelnice  
     
Karel Soukup Jednatel  
     
Martin Brůha Hospodář  
Marek Krytinář Technický a budovatelský referent  
     
Dále byli zvoleni členové Kontrolní a revizní komise:
Leoš Kozohorský st. Předseda  
Stanislav Rejman Člen  
Milan Holomek Člen