Historie

 
TJ Sokol Ořešín byl založen 25. ledna 1920 jako odbočka mateřské jednoty Sokola v Soběšicích. Ořešínští příznivci Sokola cvičili v Jehnicích, kde byla TJ Sokol založena už roku 1911 (do ní se z Ořešína přihlásilo 7 členů). Někteří dále cvičili v DTJ Ořešín.
 
Ustavující valné hromady se zúčastnilo mnoho občanů Ořešína a zástupců sousedních sokolských jednot ze Soběšic, Jehnic, Králova Pole a Lelekovic. Valnou hromadu zahájil a přítomné uvítal Jan Kučírek. O významu Sokola pohovořil Antonín Kubeš. Už na ustavujícím valném shromáždění se přihlásilo za členy sokolského hnutí 41 příznivců.
 
Do výboru byli zvoleni: starostou Václav Suchý, místostarostou Jan Skoupý, náčelníkem Josef Vacek, náčelnicí Anna Skoupá provdaná Vacková, jednatelem Josef Mičánek, vzdělavatelem Antonín Kubeš, pokladníkem Bohumil Škarohlíd, hospodářem Antonín Šnajdr, revizory Rudolf Vacek a Dominika Voborná - Kolaříková, náhradníky Josef Vašíček, Emilie Skoupá - Škarohlídová a Žofie - Skoupá.