Dotace

Částka (Kč) Popis dotace Období
10 000       účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín 1.1.2019 - 31.12.2019
15 000 účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna 1.1.2019 - 31.12.2019
300 000 účelová investiční dotace z rozpočtu města Brna 1.1.2019 - 15.6.2020
15 000   účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna 1.1.2020 - 31.12.2020
10 000 účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín 1.1.2020 - 31.12.2020
12 000 účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna 1.1.2021 - 31.12.2021
10 000     účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín 1.1.2021 - 31.12.2021
10 000     účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín 1.1.2022 - 31.12.2022
180 000     účelová investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 1.1.2022 - 31.12.2022
10 000    účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín 1.1.2022 - 31.12.2022
26 280 dotace poskytnutá Národní sportovní agenturou v programu Rozvoj a podpora sportu 1.1.2022 - 31.12.2022
42 000 účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna 1.1.2023 - 31.12.2023
18 900 dotace poskytnutá Národní sportovní agenturou v programu Rozvoj a podpora sportu 1.1.2023 - 31.12.2023
15 000 účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín 1.1.2023 - 31.12.2023
20 000 účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín 1.1.2024 - 31.12.2024
50 000 účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna 1.1.2024 - 31.12.2024

 
 
1.1.2020 - 31.12.2020