Dotace

Částka (Kč) Popis dotace Období
10 000       účelová neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Ořešín 1.1.2019 - 31.12.2019
15 000 účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna 1.1.2019 - 31.12.2019
300 000 účelová investiční dotace z rozpočtu města Brna 1.1.2019 - 15.6.2020
15 000   účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna 1.1.2020 - 31.12.2020