Výbor TJ

Na Členské schůzi TJ v březnu 2019 byli zvoleni tito zástupci tělovýchovné jednoty do výboru TJ a na výborové schůzi téhož dne si rozdělili funkce takto:

 

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Martin Braczek Předseda tel.: 731 435 940
    e-mail: martin.braczek@tjoresin.cz
Jitka Paulíková Místopředseda tel.: 736 714 370
     
František Pokorný    
     
Iveta Pokorná    
     
Karel Soukup    
     
Martin Brůha Hospodář  
Marek Krytinář Technický a budovatelský referent  
     
Dále byli zvoleni členové Kontrolní a revizní komise:
Eliška Sekalová Předsedkyně Sekalova@lib.vutbr.cz
Stanislav Rejman Člen  
Milan Holomek Člen