Kde parkovat

Parkoviště P1 - Na ulici Drozdí pod mateřskou školkou
Parkoviště P2 - Na ulici Klimešova, po levé straně před konečnou autobusu