Ořešínský vánek 2023

 
 

Termín: 15.10.2023 od 9:00

Adresa: TJ Sokol Ořešín, Drozdí 6, 621 00 Brno-Ořešín

 

!! Parkujte na místech k tomu vyhrazených. Nesjíždějte vozidlem až k areálu a místu startu.