Ořešínský vánek 2022

Termín: 28.5.2022
Novinka: závod se jede jako součást poháru Drahanské vrchoviny
 
Adresa: TJ Sokol Ořešín, Drozdí 6, 621 00 Brno-Ořešín
 

!! Parkujte na místech k tomu vyhrazených. Nesjíždějte vozidlem až k areálu a místu startu.