Ořešínský vánek 2023

Termín: 15.10.2023. Více informací bude zveřejněno do 15.9.2023
 
Adresa: TJ Sokol Ořešín, Drozdí 6, 621 00 Brno-Ořešín
 

!! Parkujte na místech k tomu vyhrazených. Nesjíždějte vozidlem až k areálu a místu startu.