Valná hromada za roky 2020 a 2021

31.03.2022 18:30

 

POZVÁNKA
Výbor TJ Sokol Ořešín, z.s. svolává
VALNOU HROMADU
na čtvrtek 31. března 2022,
která se bude konat v prostorách budovy v Rakovcích, Drozdí 6 od 18,30 hod.
Program:
1. Zahájení, volba komise mandátové a návrhové
2. Zprávy o činnosti za roky 2020 a 2021 a plán činnosti na rok 2022, Výroční zprávy za roky 2020 a 2021
3. Zprávy hospodáře a Kontrolní komise za roky 2020 a 2021 a rozpočet na rok 2022
4. Členské příspěvky
5. Ocenění nejlepších pracovníků a cvičitelů, životní výročí
6. Diskuse
7. Přestávka, občerstvení
8. Zpráva komisí, usnesení, závěr
Členské příspěvky můžete platit bezhotovostně na účet u KB: 7275410297/0100, do poznámky zadejte jméno/jména plátce. Výše příspěvku pro rok 2022 je 150,- Kč (dospělý) a 100,- Kč (dítě do 18 let včetně) do 20. 3. 2022.
 
Srdečně zve výbor TJ Sokol Ořešín, z.s.

 

 

Online registrace ZDE