Valná hromada 2018

23.02.2018 10:11

Výbor TJ Sokol Ořešín, z.s. svolává na čtvrtek 15. března 2018 valnou hromadu, která se bude konat v prostorách budovy v Rakovcích od 18:30 hod.

Program:

1. Zahájení, volba komise mandátové a návrhové

2. Zprávy o činnosti za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018, Výroční zpráva za rok 2017

3. Zprávy hospodáře a KK za rok 2017 a rozpočet na rok 2018

4. Stanovení výše členského příspěvku pro roky 2017 a 2018

5. Přestávka, občerstvení

6. Diskuse

7. Zpráva komisí, usnesení, závěr

 

Srdečně zve výbor TJ Sokol Ořešín, z.s.