Pochod okolím Ořešína - vzpomínka na Jirku Václavka - 17.11.2020

12.11.2020 17:09
Vážení turisté,
Vzhledem k současným platným opatřením vlády k omezení šíření nákazy Covid 19, jsme
dlouho váhali, zda nám situace umožní pochod uskutečnit. Nakonec jsme se rozhodli
uspořádat pochod v poněkud omezené míře.
Pochod se uskuteční jen jako neorganizovaná vycházka. Bez registrace, bez startovného.
Startovat můžete v libovolný čas.
V místě startu – v areálu TJ Sokol Ořešín, Drozdí 6, Brno - Ořešín - bude umístěna velká
tabule s mapkami a popisy navrhovaných tras vycházky. Plánky jednotlivých navrhovaných
tras také budou v místě volně k dispozici (do rozebrání). Kdo bude mít zájem o diplom
pochodu, může si ho zakoupit za drobný peníz v okénku Sokolského bufetu (nový bufet
v areálu TJ). Razítko pochodu bude volně k dispozici.
Nástěnka s trasami bude umístěna v areálu již v předvečer pochodu. Bufet, kde si můžete i
zakoupit něco na zahřátí v tekuté formě a teplé i studené občerstvení, bude v provozu od
8.00 do 19.00.
Navrhované trasy jsou také přílohou těchto propozic.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že i za této situace se přijdete projít podzimní
malebnou přírodou. Pohyb na zdravém vzduchu utužuje zdraví a dle vyjádření jednoho
pana profesora, čím je vzduch chladnější, tím je pobyt na něm zdravější.
 
Těšíme se na Vás
 
Vaši Sokoli
 
Výbor TJ Sokol OřešínVážení turisté,
Vzhledem k současným platným opatřením vlády k omezení šíření nákazy Covid 19, jsme
dlouho váhali, zda nám situace umožní pochod uskutečnit. Nakonec jsme se rozhodli
uspořádat pochod v poněkud omezené míře.
Pochod se uskuteční jen jako neorganizovaná vycházka. Bez registrace, bez startovného.
Startovat můžete v libovolný čas.
V místě startu – v areálu TJ Sokol Ořešín, Drozdí 6, Brno - Ořešín - bude umístěna velká
tabule s mapkami a popisy navrhovaných tras vycházky. Plánky jednotlivých navrhovaných
tras také budou v místě volně k dispozici (do rozebrání). Kdo bude mít zájem o diplom
pochodu, může si ho zakoupit za drobný peníz v okénku Sokolského bufetu (nový bufet
v areálu TJ). Razítko pochodu bude volně k dispozici.
Nástěnka s trasami bude umístěna v areálu již v předvečer pochodu. Bufet, kde si můžete i
zakoupit něco na zahřátí v tekuté formě a teplé i studené občerstvení, bude v provozu od
8.00 do 19.00.
Navrhované trasy jsou také přílohou těchto propozic.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že i za této situace se přijdete projít podzimní
malebnou přírodou. Pohyb na zdravém vzduchu utužuje zdraví a dle vyjádření jednoho
pana profesora, tak čím je vzduch chladnější, tím je pobyt na něm zdravější.
Těšíme se na Vás
Výbor TJ.Sokol Ořešín