Mölkky - představení a turnaj

22.04.2023 13:00

ONLINE FORMULÁŘ - REGISTRACE

Představení hry a turnaj Mölkky

Mölkky je hra s dřevěnými „špalíky“ pocházející z Finska. Má jednoduchá pravidla, není fyzicky náročná, má spád a je napínavá až do samého konce. 

Hra se skládá z 12 očíslovaných kolíků a jednoho házecího kolíku. Nejčastěji proti sobě hrají 2 družstva, ale mohou 3 i 4. Družstvo se skládá ze 2 – 4 hráčů, počet je dán vždy dopředu. Družstva se v hodech střídají po jednom hráči. Družstvo si v každém kole zapíše počet bodů dle shozených kuželek: Pokud shodí 1 kuželku, zapíše počet bodů na kuželce, pokud shodí 2 a více kuželek, zapíše počet shozených kuželek. Hraje se do 50 bodů přesně. Pokud družstvo „přehodí“ 50 bodů, zapíše 25 a pokračuje ve hře. Pokud družstvo neshodí 3 x po sobě žádnou kuželku, končí hra ve skóre 0:50. Systém turnaje je vždy vyhlášen před zahájením – může se hrát na celkový počet bodů nebo na vítězství.

 

Sobota 22. 4. 2023 

Místo: Brno – Ořešín, tenisový kurt nebo zpevněná plocha SDH na konci ulice Klimešova

od 13.00, 14.00 a 15.00 hod představení hry a trénink 

Na trénink je dobré se přihlásit vyplněním ONLINE FORMULÁŘE.

Účast na představení hry/tréninku není podmíněna účastí v turnaji, totéž platí i obráceně (kdo chce hrát na turnaji, nemusí absolvovat trénink, ale už se nebudou vysvětlovat pravidla). 

od 16.00 turnaj 

Na turnaj je nutno se přihlásit (vyplněním ONLINE FORMULÁŘE) případně v průběhu tréninku na místě (do 15.30). 

Hrát budou 2-3 (4 výjimečně) členné týmy. Jednotlivci budou vylosováni do družstev. Systém  turnaje bude určen dle počtu přihlášených týmů.

Startovné dobrovolné