Cykloturistický výlet - 2. - 6. 7. 2010

02.07.2010 00:00

Cyktoturistický výlet
Termín: 2. - 6. 7.  2010
Ubytování je v penzionu, viz www.nahristi.cz ve Valašké Bystřici,
ubytování stojí 150 Kč/noc a dá se individuálně doplatit i strava.
Do konce května je potřeba zaplatit zálohu 300 Kč.  Doprava individuální.

Dotazy na Ivetu Pokornou (pokorna.cf@centrum.cz)
Co se týká tras, dotazy na pokorny.mvdr@centrum.cz, ale každý si může vytvořit svůj idividuální program na kolech i bez nich.